Wat is jouw man op de maan?

Heel gek, bijna elk bedrijf maakt businessplannen, maar bijna geen bedrijf gebruikt ze echt in de praktijk. En dat terwijl het maken van het plan vaak een heel gezwoeg is en veel kostbare tijd kost.

Terug naar de kern met minimal management

Collegereflectie ‘Organisatie 3.0‘ (6/8) - In het Nederlandse bedrijfsleven is de verhouding managers-medewerkers één op twaalf, zo heeft ondernemer, adviseur en publicist Paul Verburgt berekend. Kleuterklassen zijn v...

Wees zélf de verandering, leef vanuit bezieling

Collegereflectie ‘Organisatie 3.0‘ (5/8) - De meest oorspronkelijke en krachtige manier om zaken voor elkaar te krijgen, is volgens Lenette Schuijt onze eigen unieke manier van zijn. Als leiderschapstrainer, coach en ...

Marshall Goldsmith: ‘Van feedback word je beter’

Moed, nederigheid en discipline. Iedereen met die eigenschappen kan zichzelf verbeteren, zegt managementgoeroe en topcoach Marshall Goldsmith. ‘Het draait erom de schaamte te overwinnen.’

De schijnbare rust van de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving

Onze publieke denktanks CPB en PBL hebben begin december 2015 een nieuwe Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving gepubliceerd. Hierin hebben ze zich een voorstelling gemaakt van Nederland in zowel 2030 als 2050. E...

Mekkeren geen optie meer in 3D organisatie

Collegereflectie ‘Organisatie 3.0‘ (4/8) - Uitgerekend op het moment dat we evolueren naar een 3D-wereld houdt het machtsdefect ons bedrijfsleven vastgeklonken aan de erfenis van een oud systeem. Daarover mekkeren is ...

De alliantiemanager: positie kiezen op een gevarieerd speelveld

Als alternatief voor het denken in termen van fusie en overname krijgen we bij organiseren meer oog voor de kracht van bundelen en verbinden op basis van gelijkwaardigheid. Er ontstaat daarbij steeds meer aandacht voo...

Bedrijven in transformatie

In de slimme, verbonden wereld staan ondernemingen voor tien belangrijke strategische keuzen.

Mens blijft verrassende factor in digitale wereld

Collegereflectie ‘Organisatie 3.0‘ (3/8) - De explosieve technologische ontwikkeling maakt digitale transformatie noodzakelijk voor het bedrijfsleven. Steven van Belleghem kijkt alvast naar het gevolg en pleit óók voo...

Hybride organisaties zijn kansrijker in nieuwe tijd

Collegereflectie ‘Organisatie 3.0‘ (2/8) - Hoe kunnen bedrijven en instanties de digitale versnelling naar het nieuwe technologische tijdperk overleven? Als hybride organisatie maken ze volgens innovator Menno Lanting...