Om met ons Focus-programma & maatwerk zo dicht mogelijk bij de kern te komen, werken wij vanuit de volgende bouwstenen:

Comfortabel én uitdagend

Een learning journey bij Focus is geheel verzorgd: van programma tot locatie, van ondersteunende boeken tot dinerbuffet. Door de comfortabele organisatie en setting, ontstaat er ruimte voor de uitdaging die de inhoud biedt. Geen rollenspellen of geeltjes plakken, wél actief luisteren zodat het brein zich kan openen voor nieuwe ontwikkeling.

Bij Focus kun je kennis en inzichten absorberen, om die tussen de colleges door op eigen wijze te verwerken. De grootste uitdaging zit in de dagelijkse praktijk, waar je anders leert kijken naar menselijk gedrag – dat van anderen én jezelf. Wie onderweg makkelijke ‘how to’ oplossingen zoekt, mist de point van Focus. Hier gaat het om kennis, inspiratie en een proces van bewustwording dat nieuwe beweging in gang zet. Bij jezelf en de mensen om je heen.

Magie zit in de menselijke maat

Kleinschaligheid, menselijk contact en beheersbaarheid. Bestaat dat nog in deze grote en complexe wereld? En hoe houd je in roerige tijden oog voor de persoonlijke beleving?

Waar Focus zelf naar streeft in haar manier van werken, is een zoektocht voor bijna alle organisaties. Want of bedrijven nu klein zijn of groot: de magie zit in de menselijke maat. Daarom zijn kennis van psychologie en het brein ook zo essentieel. Het helpt om elkaar te begrijpen en zo mensen in hun werk te laten floreren.

Focus vertaalt de menselijke maat ook in overzichtelijke groepen, persoonlijk contact en ruimte voor interactie en terugkoppeling. Plus voldoende tijd tussendoor, om de stof te laten indalen.

Magisch zijn de momenten dat zich in de dagelijkse praktijk een aha-erlebnis voordoet, waarbij opgedane kennis en inzichten tot andere uitkomsten leiden. En dat geldt ook voor gesprekken over de thema’s die bij Focus aan bod komen. Als je onderwerpen die jou raken deelt met collega’s, klanten of het thuisfront, ga je merken dat een vleugje psychologie of breinkunde vaak iets in beweging brengt. Omdat we allemaal mensen zijn die van nature willen ontwikkelen.

De spil van Focus: Remco Gerritsma

Psychologie en breinkunde vormen al bijna twee decennia de rode draad in zijn werk. Eerst stelde Remco succesvolle collegereeksen samen voor Focus Conferences, het bedrijf dat hij in 2017 overnam en een frisse start gaf als Focus Learning Journeys. Sinds een herijking kiest de bevlogen facilitator in leren bewust voor focus op de kern: het menselijke gedrag in organisaties, dat ook hemzelf zo eindeloos fascineert.

Remco is een liefhebber die graag anderen meeneemt in geheel verzorgde ontwikkelreizen. Een man die weet dat drukke managers en professionals in spilfuncties het nodig hebben om zich op gezette tijden te kunnen laven aan kennis en inspiratie. Hij waakt als een regisseur over de thema’s die aan bod komen in de programma’s. En zorgt dat wetenschappelijk getoetste kennis uit de psychologie op een toegankelijke manier wordt verweven met actuele vraagstukken bij organisaties.

Het mooiste van Focus vindt Remco het delen van een passie met elkaar. Dat veel deelnemers graag terugkeren en ook regelmatig collega’s of klanten bewegen tot een learning journey, beschouwt hij daarom als het grootste compliment. En dat geldt voor het hele team, van de mensen achter de schermen tot de hooggewaardeerde expert-sprekers, met wie hij vaak al jaren samenwerkt. Al houdt de facilitator zijn Focus-reeksen graag verrassend en uitdagend door nieuwe talenten te combineren met vertrouwde gezichten die zich keer op keer bewijzen.