Collegereeks - Psychologie voor Managers

Unieke en karaktervolle reeks over menselijk gedrag, karakters en het brein

"Twee werelden die elkaar ontmoeten, creëren nieuwe inzichten en perspectieven. De wereld van leiderschap en management ontmoet de psychologie. Fascinerend! Het heeft mij geholpen op weg naar een hoger level om met mijzelf en met mensen om te gaan. Een absolute aanrader!"

Unieke collegereeks over menselijk gedrag en jouw invloed daarop

De samenleving verandert in rap tempo en organisaties veranderen mee. Dat vraagt veel aanpassingsvermogen van je medewerkers én van jou als manager.

Heb je behoefte aan handvatten, inspiratie en ideeën om jouw team effectief te leiden in deze turbulente tijden? En mag het niet teveel tijd kosten omdat je al waanzinnig druk bent? Dan is de collegereeks 'Psychologie voor Managers echt iets voor jou.

In twaalf colleges leer je hoe je menselijk gedrag observeert en interpreteert, leer je hoe je alles van en met mensen gedaan krijgt én leer je hoe je met minder mensen meer bereikt. je gaat meer leren over stress, de psychologie van (hybride) samenwerken, invloed, productiviteit en verandermanagement. Psychologie kan een goudmijn voor elke organisatie zijn en de eerste stap ligt bij jou! Deze reeks maakt je werk een stuk makkelijker én leuker. De 2.000+ deelnemers die jou voorgingen beamen dit.

Laat je inspireren door vooraanstaande wetenschappers

Maar liefst twaalf vooraanstaande psychologen nemen jou mee in de wondere wereld van menselijk gedrag, karakters, het brein en leiderschap. tijdens twaalf colleges krijg je praktische handvatten die je direct kunt toepassen in je rol als leidinggevende of (interne) adviseur.

Voor wie is deze serie bedoeld?

Dit is een collegereeks voor diegene die verantwoordelijk is voor een team van mensen en die met dit team wil doorgroeien naar een hoger level. Of je jezelf nu (project)manager, teamleider, leidinggevende of professional noemt. Je bent gefascineerd door mensen, je weet dat succes draait om de menselijke maat. Je hebt waarschijnlijk al vele trainingen gevolgd (en honderden gele 'post it's geplakt) maar nog nooit direct getankt bij de psychologische wetenschap! Kortom....als je er eigenlijk een beetje spijt van hebt gehad dat je geen psychologie hebt gestudeerd, dan is dit jouw reeks!

Garantie

Tijdens de colleges zit je gegarandeerd op het puntje van je stoel. Daarna ga je vol inspiratie naar huis en heb je nog een hele avond voor de boeg. De gemiddelde beoordeling van deze serie is een 8,5 en vele mensen koppelen - ook na vele jaren nog - terug dat ze op een fantastisch spoor zijn gezet door deze reeks. Een spoor waar ze zowel zakelijk als privé van profiteren.

 • 1e College
 • 28 september 2023
 • 12:30 - 15:15

Toppsychologen voor topmanagers - prof. dr. Rene Diekstra

Waarom Freud, Jung en Adler nog altijd actueel zijn voor wie effectief wil leidingeven

De ideeën en theorieën van Freud hebben ook nu nog altijd een grote geldigheid voor het begrijpen en beïnvloeden van menselijk gedrag. En dat geldt ook voor de theorieën van Carl Gustav Jung en Alfred Adler. Jung’s filosofieën over het menselijk gedrag, waaronder de begrippen introversie / extraversie, vormen nog steeds de basis voor een aantal systemen van assessments. Minstens zo relevant is Adler’s psychologie van de macht. Zijn analyse van macht als drijfveer in menselijke interacties biedt een fascinerende inkijk in falende en succesvolle groepsprocessen.

 • 2e College
 • 28 september 2023
 • 16:00 - 19:00

Stress: vriend én vijand - prof. dr. Theo Compernolle

Hoe kunnen we goed omgaan met stress, thuis en op het werk?

Wie al te gestrest is, presteert minder goed, is minder creatief, neemt meer verkeerde beslissingen en loopt veel meer kans ziek te worden. Stress is een heel gemene vijand, maar het kan ook een fantastische, stimulerende vriend zijn, die u helpt om topprestaties te leveren. Dit hangt af van de manier waarop u met uw stress omgaat.

In dit college over stressmanagement komen de verschillende aspecten van stress gedetailleerd aan bod, zoals:
- Wat is stress? Hoe kunt u stress voorkomen en u ertegen verdedigen?
- Wat zijn de gevolgen van stress voor uzelf, uw gezin en uw werk?
- Hoe kunt u uw stressweerstand verhogen?
- Hoe kunt u de weerstand van uw team, uw afdeling, uw bedrijf verhogen?
- Hoe weet u op tijd dat u verkeerd met uw stress omgaat?
- Welke invloed heeft stress op uw gezondheid?
- Hoe vormt u stress om tot een motor voor succes?

En er is meer....

Altijd online en bereikbaar zijn, multitasken, negatieve stress, slaapgebrek, open kantoren waar iedereen elkaar kan horen... Ons denkende brein staat meer dan ooit onder druk, met nefaste gevolgen voor onze productiviteit, creativiteit en gezondheid. Doordat ze hun brein onvoldoende kennen, doen slimme mensen domme dingen, zo stelt neuropsychiater Theo Compernolle. In het tweede deel van dit college ontsluit hij in zijn bekende glasheldere stijl de recentste kennis over ons denkende brein en toont hij aan welke breinboeien onze hersenen vandaag in een verstikkende klemgreep houden. Maar hij laat ook zien hoe we ze kunnen ontketenen, en reikt concrete tools en tips aan om het beste uit ons brein te halen. Zijn vurige pleidooi voor meer 'slow thinking' in een digitale wereld zal niemand onberoerd laten.

 • 3e College
 • 5 oktober 2023
 • 16:00 - 19:00

Psychologische veiligheid - prof. dr. Aukje Nauta

"Als leidinggevenden zich kwetsbaar opstellen, durft de rest dat ook..."

"Als je een psychologisch veilig team wilt creëren, is het cruciaal om met elkaar in gesprek te zijn. Dan sta je in verbinding, kun je conflicten uitpraten en afspraken maken over hoe je je werk verbetert. Maar vele dialogen zijn zelden openhartig. Omdat je niet durft te zeggen dat je iets niet kan of weet, of dat je je schaamt dat je op een bepaalde leeftijd nog geen promotie hebt gemaakt, of dat je continu fouten wilt verbergen omdat je jezelf niet goed genoeg vindt"

’Prof. dr. Aukje Nauta onderzoekt hoe verbondenheid op de werkvloer ervoor zorgt dat mensen zichzelf durven zijn en beter presteren. Haar overtuiging: voor een gezonde, psychologisch veilige werkcultuur moeten we ons openlijker durven schamen.

De afgelopen jaren spitte Aukje Nauta talloze artikelen en boeken door, sprak ze bij haar lezingen en workshops honderden mensen en analyseerde ze ervaringen uit haar eigen leven. Zo kwam ze erachter dat bedrijven en organisaties in de omgang met werknemers vaak een cruciale emotie over het hoofd zien: schaamte.

Schaamte, ontdekte Nauta, is een belangrijke oorzaak van stress, burnout-klachten en etterende conflicten met collega’s. Pas als we onze schaamtegevoelens onderkennen en ombuigen, zo pleit ze, kunnen we die problemen oplossen. En dat begint bij jou als leider want

"Als leidinggevenden zich kwetsbaar opstellen, durft de rest dat ook..."

Tijdens dit college gaat Aukje dieper in op de vraag hoe je een succesvol team kunt zijn door te investeren in een psychologisch veilig werkklimaat.

 • 4e College
 • 2 november 2023
 • 16:00 - 19:00

Het corporate brein - dr. Kilian Wawoe

De do's and don'ts van hybride werken

Het corporate brein stelt organisaties in staat om medewerkers beter te laten presteren op afstand en op kantoor en stress op het werk te verminderen. Als iedereen de regels van dit college volgt, hoeven we echt nooit meer in de file te staan.

Maar eerst een vraag: met de kennis die u hebt opgedaan tijdens de coronacrisis: hoe vaak zou u nog naar kantoor willen?  

Deze vraag ligt zo voor de hand dat die in bijna iedere organisatie wordt gesteld...

Volgens dr. Kilian Wawoe zitten er echter drie fouten in die vraag.

 1. Het gaat bij werken niet om 'u' maar om 'wij'. Werk is een teamsport, waarbij het gaat om samenwerken.

 2. Het gaat niet om 'hoe vaak', maar om 'wat' je op kantoor komt doen. Als we op het werk komen en we zonderen ons de hele dag af, wat voegen we dan toe aan de groep?

 3. Het gaat niet om 'willen', maar om wat we afspreken wat we op kantoor 'doen'.

  De juiste vraag is dus: wat gaan we met de kennis die wij hebben opgedaan tijdens Corona doen zodat we het team (op afstand) kunnen laten functioneren?

Wawoe vond tijdens de lockdown meer dan 600 artikelen over thuiswerken, sprak honderden mensen over hun thuiswerkervaringen en nam vragenlijsten af bij duizenden werknemers, en werkte met tientallen organisaties aan een nieuwe vormvorm van samenwerken die hij het corporate brein noemde.

 • 5e College
 • 16 november 2023
 • 16:00 - 19:00

De pychologie van gedragsverandering - dr. Ben Tiggelaar

Waarom gedragsverandering zo moeilijk is én welke stappen wel werken

Iedereen met een beetje levenservaring weet dat écht veranderen - op uw werk en thuis - niet makkelijk is. Ben Tiggelaar beschrijft in dit college hoe iedereen doelen kan stellen die wél werken, hoe u daarbij gedrag kiest dat wél tot succes leidt en welke support wél helpt bij verandering. Een evidence based college: wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht met antwoord op de volgende vragen:

 1. Welke soorten van gedrag onderscheidenwe in de psychologie?

 2. Wat is het verschil tussen een gewoonte en routine?

 3. Wat zijn de aandrijvers in gedrag?

 4. Hoe formuleer je concreet doelgedrag?

 5. Hoe stuur je op blijvende gedragsverandering?

 • 6e College
 • 14 december 2023
 • 16:00 - 19:00

Busy! - Tony Crabbe

How to thrive in a world of too much?

"It is difficult to ask anyone ‘How are you doing?’ without hearing the word ‘busy’ at some point in the answer. All around the world I meet people who are over-whelmed; who are exhausted; who feel helpless in the face of the machine. These people aren’t serial moaners; they’re the life blood of any business: the committed employees, the leaders, the high potentials. These people are you and me. We’re striving and striving to keep up, using all the efficiency we can squeeze out of our technology, and we’re falling behind; but that is only half the story.

The other half of the story is the nagging sense of failure that we try and ignore: failing to live the life we dreamed of; to be the parent, partner or friend we want to be; to be as happy as we might be. Stretched tighter than a wire, something has to give. Unfortunately, often the things that give are what we value most.

It’s unsustainable commercially; draining professionally; depressing personally. It’s not much fun.

It doesn’t have to be that way; but we do need to radically change how we respond to our world of too much. I'll share with you the answers on december 14th at Focus!

Tony Crabbe

 • Kerstvakantie
 • 21 december 2023
 • 00:00

Kerstvakantie

Reflectietijd....

De formele kerstvakantie is van 21 december 2023 t/m 5 januari 2024. Wij ontvangen je weer op 18 januari 2024

 • 7e College
 • 18 januari 2024
 • 00:00

De psychologie achter groepsdynamiek en verandermanagement - prof. dr. Thijs Homan

Wat gebeurt er nou eigenlijk echt in de dagelijkse praktijk van organisaties en organisatieontwikkeling?

Eigenlijk is het vreemd. Soms hebben grootschalige verandertrajecten in organisaties nauwelijks enig effect. En soms zie je dat organisaties zich razendsnel ontwikkelen, terwijl er helemaal geen formele verandertrajecten gaande zijn. Hoe kan dit?

In de conventionele (verander-)managementliteratuur is het uitgangspunt dat organisatieverandering gemanaged moet worden. Als verandering niet gemanaged wordt, dan gebeurt er te weinig, - zo is de gedachte. Het gaat dan niet snel genoeg. Of het gaat juist alle kanten op. Het is echter maar de vraag of organisaties zich alleen maar ontwikkelen door interventies van managers. U kunt het ook omdraaien en organisaties niet als het primaire resultaat beschouwen van datgene wat managers doen. Maar juist als resultaat van datgene waar alle mensen binnen en buiten de organisatie mee bezig zijn. Managers dus niet zien als het epicentrum van de verandering, maar hooguit als éen van de vele spelers. Belangrijke spelers, zeker, maar niet de enige.

Anders gezegd: hangt de wèrkelijke ontwikkeling van organisaties af van de 'hoofdzinnen' (veranderplannen, visies, stippen aan de horizon en k.p.i.'s) van het management of juist ook van alles wat daaromheen gebeurt? Daarover gaat dit college: wat gebeurt er nou eigenlijk echt in de dagelijkse praktijk van organisaties en organisatieontwikkeling? En is dat sec het resultaat van managementprocessen of ook van vele ándere dynamieken?

Thijs Homan beschouwt organisaties als symmetrische, polycentrische, polyvalente en polyvocale processen, waarbij het gaat om macht, sociale netwerken, complexiteit, eilanden en eilandhoppen, veranderende verhalen, (stille) revoluties, zelforganisatie, onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid. Centraal hierbij staat de paradox: hoe kunt je de doelstellingen waar je voor staat realiseren, terwijl je eigenlijk maar relatief weinig controle hebt over alles wat er zich in en om de organisatie afspeelt?

 • 8e College
 • 15 februari 2024
 • 16:00 - 19:00

Inspiratie en (werk)geluk - prof. dr. Ap Dijksterhuis

Inspiratie is de beloning van eerder geleverde arbeid. Hoe werkt dat precies?

Inspiratie drijft ons voort. Het is het fundament van wetenschap, kunst, literatuur, muziek en andere grote prestaties. Ap Dijksterhuis legt in deze lofzang op misschien wel de mooiste verworvenheid van het brein uit wat inspiratie is, waarom we het hebben, hoe het werkt en hoe we het krijgen. Met recente ontwikkelingen uit de neurowetenschap en psychologie beziet hij inspiratie in samenhang met creativiteit, motivatie, nieuwsgierigheid en de functie van onze hersenen in het algemeen. mythes worden ontkracht. Inspiratie komt ons niet per ongeluk aanwaaien om dan ineens weer in de mist te verdwijnen....

Inspiratie dwing je af, het is de beloning van eerder geleverde arbeid. Ook is het misleidend om het af te zetten tegen inspanning. Inspiratie en transpiratie horen bij elkaar. Het zijn danspartners die elkaar tot grote hoogte kunnen brengen. inspiratie is onmisbaar het leveren van topprestaties, of het nu een kunstschilder betreft, een schrijver, een wetenschapper, een componist of een topchef.

Ten slotte is inspiratie geen voorrecht van een geniale enkeling. Inspiratie krijgt iedereen die daarvoor kiest. Ook jij.   

 • 9e College
 • 21 maart 2024
 • 16:00 - 19:00

De psychologie van leiderschap

Niet van een rondje een vierkantje proberen te maken...

Volgens Wierdsma is een goede leider iemand die medewerkers oprecht tot volle bloei laat komen. Niet van een rondje een vierkantje proberen te maken, maar inzetten op ontwikkeling van al die verschillende vormen en daar voordeel mee doen. Dat lukt niet als de leidinggevende zich opstelt als een normatieve ouder, streng toesprekend, het altijd beter wetend. Zonder ruimte voor dialoog en zorg voor elkaar, lopen bedrijven hopeloos vast in machteloze systemen die mensen schade berokkenen. Hoezo verwacht het management vertrouwen van medewerkers als zij onderling al niet waardig met elkaar omgaan? Hoezo vreemd dat professionals niet meer zelf nadenken als ze zich aan honderden protocollen moeten houden? Veel bedrijven vergeten hun individuele medewerkers in een passende context te plaatsen en zijn vooral druk met het repareren van zelf veroorzaakte schade. Allemaal gemiste kansen door de waan van de dag, onze ego's en het najagen van een utopische bedrijfsmythe.

 • 10e College
 • 4 april 2024
 • 16:00 - 19:00

De best bewaarde geheimen van effectieve selectie - prof. dr. Janneke Oostrom

Hoe voorspel je menselijk gedrag?

“Misschien wel de grootste prestatie in de arbeids- en organisatiepsychologie van de afgelopen 100 jaar is de ontwikkeling van methoden (bijv. gestructureerde interviews, statistische voorspellingen) die het aantal fouten in de voorspelling van werkprestaties aanzienlijk verlagen.”

“De grootste mislukking van de arbeids- en organisatiepsychologie is ongetwijfeld het onvermogen om werkgevers te overtuigen om deze methoden te gebruiken.”

 • Wat zijn de nieuwe alternatieven voor een CV?

 • Werkt een selectiegesprek via Zoom of Teams?

 • In hoeverre mag je in een selectiegesprek afgaan op je intuïtie?

 • Wat is de grootste voorspellende waarde voor werksucces?

 • Welke rol spelen biases in selectie?

 • 11e College
 • 18 april 2024
 • 16:00 - 19:00

De sociale mens - dr. Andreas Wismeijer

Een groot deel van ons gedrag heeft een sociale oorsprong, zelfs wanneer we dat niet direct zien....

Samenwerken doe je niet in een sociaal vacuüm maar met anderen. Gedurende onze evolutionaire ontwikkeling hebben we altijd samen moeten leven en werken om daarmee onze overlevingskansen als groep te vergroten. Die tienduizenden generaties van coöperatie hebben ons gevormd tot extreem sociale wezens. Op meer manieren dan je zou verwachten wordt ons gedrag namelijk beïnvloed door de aanwezigheid van de sociale omgeving, die in het hier en nu of juist uit ons verleden. Dit sociale netwerk vormt bijna alle facetten van gedrag en psychologisch functioneren. Zo worden moeilijke situaties gemakkelijker te dragen wanneer we sociale steun ontvangen, terwijl eenzaamheid of een conflict simpele uitdagingen tot onoverwinnelijke hindernissen doen lijken. Onze ervaren sociale positie uit zich op gedrags-, emotioneel en zelfs op neuraal niveau. Wat zegt dit over ons?

 • 12e College
 • 23 mei 2024
 • 16:00 - 19:00

Conflictpsychologie en onderhandelen - prof. dr, Ellen Giebels

Hoe voorkom je dat conflicten te lang duren en te veel geld en energie kosten?

Of het nu gaat om kleine irritaties, hoogoplopende ruzies, langdurige koude oorlog, of stevige meningsverschillen, conflicten in organisaties zijn aan de orde van de dag. En hoewel die conflicten vaak negatief doorwerken op de onderlinge verstandhouding, de werkprestaties en het psychisch welbevinden van betrokken partijen, zijn ze wél nodig!

Conflicten dragen bij aan innovatie, creativiteit en leervermogen. En als het goed is versterken conflicten de onderlinge relaties. Ellen Giebels neemt je mee: 

- Waarom escaleren conflicten?

- Hoe voorkom je een verspilling van tijd, geld en energie?

- Wat zijn de fijne kneepjes van effectief onderhandelen?

- Wat is de rol van nieuwe technologie in conflictpsychologie?

René Diekstra

René F.W. Diekstra is auteur van ruim 200 internationale wetenschappelijke tijdschriftpublicaties, richtte het blad Psychologie Magazine op en introduceerde de cognitieve gedragstherapie in ons land.

Aukje Nauta

Aukje Nauta is spreker, schrijver en psycholoog. Haar jongste boek is ‘Nooit meer doen alsof‘.

Ellen Giebels

Ellen Giebels houdt zich als psycholoog bezig met onderzoek naar conflict en onderhandeling, vooral in maatschappelijke crisissituaties. Ze is vice-decaan van de faculteit Gedrags-, Management- en Maatschappijwetenschappen aan de Universiteit Twente.

Theo Compernolle

Theo Compernolle is een internationaal gerespecteerd wetenschapper, consultant en docent op het gebied van stress en het brein. Zijn stijl is uniek: met humor en flair. Hij is kerndocent aan het vermaarde INSEAD Fontainebleau.

Ben Tiggelaar

Dr. Ben Tiggelaar is onafhankelijk schrijver, spreker en gedragswetenschapper.

Tony Crabbe

De Britse Tony Crabbe schreef dé bestseller over zelfleiderschap van 2016: Nooit meer te druk. Het boek stond het hele jaar torenhoog in de moeder aller verkooplijsten: de ‘Bestseller 60’.

Kilian Wawoe

Dr. Kilian Wawoe deed een jaar lang onderzoek naar werken tijdens en postcorona. Hij en zijn team interviewden meer dan 300 mensen, bestudeerden meer dan 600 wetenschappelijke artikelen over virtuele teams en leidinggeven op afstand de conclusies over dit

Thijs Homan

Thijs Homan doet onder meer onderzoek op het terrein van het leren van teams en het leren en veranderen van groepen mensen in organisaties.

Ap Dijksterhuis

Dijksterhuis doet onderzoek naar de invloed van onbewuste processen op o.a. interpersoonlijk gedrag.

Janneke Oostrom

Janneke Oostrom won ‘the teacher of the year award‘ aan de VU en was aan deze universiteit programma directeur voor de internationale MBA. Per 1 februari 2023 is zij als hoogleraar verbonden aan de Tilburg University.

André Wierdsma

Het enthousiasme van prof. dr. Andre Wierdsma werkt zeer aanstekelijk. Als het gaat om emotioneel intelligent leiderschap en samenwerken, moet je bij hem zijn.

Andreas Wismeijer

Een gedreven onderzoeker die graag verhalen vertelt: dit is al meer dan 15 jaar Andreas in een notendop.

Iedere deelnemer krijgt het boekenpakket 'Psychologie voor Managers'

Dit boekenpakket, met boeken van de docenten, is fantastisch studiemateriaal en een prachtige aanvulling van je boekenkast. Na afloop van de colleges ontvang je het boek dat bij het college hoort.

In gesprek met je ouders - handleiding voor je belangrijkste interview
Rene Diekstra

Om te weten waar je bent of waar je naartoe gaat moet je weten waar je vandaan kom. Denk eens aan je vader of moeder en vraag je dan in stilte dit af. ‘Wat weet ik eigenlijk van jou? Wat weet je van de levensloop van je ouders, als kind, jongere, jongvolwassene, van de gebeurtenissen die zij als persoon en als jouw ouder en opvoeder hebben gevormd en van de dromen die ze gekoesterd hebt en mogelijk nog koesteren? Als je het antwoord niet weet, dan is het belang om met je ouders in gesprek te gaan niet gemakkelijk te overschatten. De geschiedenis van je ouders is een belangrijke bepaler van jouw geschiedenis, jouw eigen levensloop. Hoe meer je van hen kent en begrijpt, hoe beter je jezelf kent en begrijpt. Vandaar dit boek. Het is voortgekomen uit het project Levenslooppsychologie waarin studenten gevraagd werd om ‘met hun ouders kennis te maken’ aan de hand van een interviewschema. De ervaringen daarmee waren soms schokkend en verrassend, maar meestal zo positief voor de relatie tussen beide partijen, ouders en kinderen, dat het schema ook aan andere groepen dan studenten is uitgereikt. Die belangrijke en vaak ontroerend positieve ervaringen, samen met praktische handvatten voor het aanvangen en in goede banen leiden van het gesprek en een handig invulgedeelte, vormen de inhoud van dit boek. Daarom, met dit boek in de hand, ga naar je ouders, vraag om een interview, doe de ervaring op dat ze dat waarschijnlijk spannend en zinvol vinden, en concludeer na afloop dat je niet alleen hen maar ook jezelf beter hebt leren kennen.

ik kan denken/ voelen wat ik wil
Rene Diekstra

Denken is in gesprek zijn met jezelf. En van alle gesprekken in je leven zijn de gesprekken met jezelf de belangrijkste. Dit is een uniek boek. Al ruim veertig jaar heeft het honderdduizenden mensen geholpen hun gevoelens en gedachten beter te begrijpen en er grip op te krijgen. Het is daarmee een enorme steun en inspiratiebron gebleken voor tallozen. Ik kan denken/voelen wat ik wil gaat uit van een eenvoudige, maar uiterst effectieve gedachte: Wat je voelt, wordt sterk beïnvloed door wat je denkt. Aan de hand van de 5G’s laat René Diekstra zien wat het verschil is tussen helpende en niet-helpende gedachten en hoe die laatste je ongelukkig, verdrietig of depressief maken. Ze maken het je moeilijker je zo te voelen en te gedragen als je graag wilt. Het is vaak niet de Gebeurtenis zelf, maar het zijn je Gedachten erover die bepalen welk Gevoel en welk Gedrag je aan die gebeurtenis verbindt. En welk Gevolg dat heeft of kan hebben. Dit boek biedt je handreikingen om die niet-helpende gedachten om te zetten in helpende en je daardoor minder verdrietig, boos of wanhopig te voelen. Aan de hand van herkenbare voorbeelden en zelfoefeningen word je stap voor stap geholpen voor jou helpende gedachten op te sporen en eigen te maken. In deze 30e editie zijn opnieuw de meest recente wetenschappelijke inzichten opgenomen in hoe wij mensen denken en hoe we kunnen denken/voelen wat we willen. Bij het boek hoort de website www.levensvaardigheden.nl, met onder andere oefeningen om niet-helpende gedachten in helpende om te zetten, en zo het gevoel, gedrag of gevolg te bereiken dat jou en de mensen om je heen gelukkiger maakt. Prof. dr. René F.W. Diekstra is psycholoog, emeritus-hoogleraar, lector Jeugd en Opvoeding en columnist. Hij introduceerde, samen met zijn leermeester psychotherapeut Albert Ellis, de zogenoemde rationeel-emotieve therapie en daarmee de cognitieve gedragstherapie in Nederland en West-Europa.

Stress: vriend en vijand
Theo Compernolle

Nieuwe editie van Theo Compernolles nog steeds brandend actuele bestseller over stressmanagement. Een volledig herziene en geactualiseerde editie, waarin alle recente bevindingen in het stressonderzoek verwerkt zijn. Hét basisboek over stress: wat is stress? Hoe kunnen we ons ertegen verdedigen? Wat zijn de gevolgen van stress voor onszelf, voor ons gezin, voor ons bedrijf ? Hoe kun je je stressweerstand verhogen? Hoe vorm je stress om tot een motor voor succes? Met onder meer een interessant nieuw hoofdstuk over het verschil in stressbeleving tussen mannen en vrouwen. Hoe kunnen we goed omgaan met stress, thuis en op het werk? Het is vandaag een van de belangrijkste uitdagingen voor iedereen. Wie al te gestrest is, presteert minder goed, is minder creatief, neemt meer verkeerde beslissingen en loopt veel meer kans ziek te worden. Stress is een heel gemene vijand, maar het kan ook een fantastische, stimulerende vriend zijn, die je helpt om topprestaties te leveren. Dit hangt af van de manier waarop je met je stress omgaat.

Nooit meer doen alsof
Aukje Nauta

In Nooit meer doen alsof leert hoogleraar Aukje Nauta je hoe je van schaamte je kracht maakt. Op basis van wetenschappelijk onderzoek laat ze de schoonheid van schaamte zien én hoe je de emotie kunt inzetten als wegwijzer naar wat je stiekem het liefste wil. Denk je schaamte om en durf je verlangens waar te maken. In 3 stappen naar nooit meer doen alsof:

 1. Erken je schaamte. Leer open en eerlijk dealen met je imperfecties.
 2. Denk je schaamte om. Zie haarscherp wat je wil veranderen.
 3. Maak van schaamte je kracht. Stop met doen alsof en word de leukste versie van jezelf.
Het corporate brein - samenwerken na corona
Kilian Wawoe

Het Corporate Brein Met de kennis die jij hebt opgedaan tijdens de coronacrisis, hoe vaak zou je nog naar kantoor willen? Deze vraag ligt zo voor de hand dat die in bijna iedere organisatie wordt gesteld. Volgens Kilian W. Wawoe zitten er echter drie fouten in de vraag. Het gaat bij werken niet om ‘jij’, maar om ‘wij’. Werk is een teamsport, waarbij het gaat om samenwerken. Het gaat niet om ‘hoe vaak’, maar om ‘wat’ je op kantoor komt doen. Als we op het werk komen en we zonderen ons de hele dag af, wat voegen we dan toe aan de groep? Het gaat niet om ‘willen’, maar om wat we afspreken wat we op kantoor ‘doen’. De juiste vraag is dus: ‘wat gaan we met de kennis die wij hebben opgedaan tijdens corona doen zodat we het team (op afstand) kunnen laten functioneren?’ Wawoe vond tijdens de lockdown meer dan 600 artikelen over thuiswerken, sprak honderden mensen over hun ‘thuiswerk-ervaringen’ en nam vragenlijsten af bij duizenden medewerkers, en werkte met tientallen organisaties aan een nieuwe vorm van samenwerken die hij het corporate brein noemt. Wie een makkelijk boekje zoekt met wat tips voor het thuiswerken kan dit boek beter niet lezen. Het is een grondige analyse, die wetenschappelijk is getoetst en praktisch wordt uitgewerkt en de vraag beantwoordt welke lessen we kunnen trekken en welke kansen we kunnen verzilveren na het massale thuiswerken tijdens corona. Het corporate brein stelt organisaties in staat om medewerkers beter te laten presteren op afstand en op kantoor, en stress op het werk te verminderen. Als iedereen de regels van dit boek volgt, hoeven we nooit meer in de file te staan. Dr. Kilian W. Wawoe is verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, consultant en een veelgevraagd spreker. Van zijn hand verschenen eerder de bestsellers: Bonus, Het nieuwe belonen en Performance management in een agile werkomgeving.

De Ladder
Ben Tiggelaar

Miljoenen mensen streven naar positieve veranderingen in hun werk en thuis. Ze willen leren zichzelf beter te managen. Of streven naar meer inspirerend leidinggeven. Of willen graag iets gezonder leven. Iedereen met een beetje levenservaring weet dat écht veranderen - op je werk en thuis - niet makkelijk is.

Maar aan de hand van een slim en eenvoudig model - De Ladder - beschrijft Ben Tiggelaar:

 • Hoe je doelen stelt die wél werken;
 • Hoe je gedrag kiest dat wél tot succes leidt;
 • Welke support wél helpt bij verandering.

Ben vertaalt de beste inzichten uit recent gedragswetenschappelijk onderzoek, naar praktische toepassingen. 'De Ladder' is een onmisbare gids voor wie streeft naar meer effectiviteit in persoonlijk leiderschap.

Busy
Tony Crabbe

'Life-changing' Daily Express

If you want to take control of your career - and your life - make sure you're not too busy to read this book.

Today's world is one of too much: too much work to do, too much communication, too much competition, too much uncertainty and too much information. We are striving to keep up, but inevitably we're falling behind, leaving us with a nagging sense of failure that is hard to shake off.

In Busy, Tony Crabbe debunks the myth that satisfaction at work comes from getting everything done.

Instead, he demonstrates that what will enable you to thrive is regaining a sense of mastery over your life, focusing on making an impact, engaging with loved ones and creating the momentum necessary to make changes.

'You'll want to ban "busy" from your vocabulary after reading this delightful takedown of busyness as an excuse . . . a very smart, fun and enlightening read' Success Magazine

In control?
Thijs Homan

We lijden steeds meer onder een beheers- en controledrang. Auditen, accrediteren, inspecteren en registreren zijn dagelijkse kost en vergen steeds meer van onze tijd en aandacht. Werkactiviteiten bestaan pas als ze zijn geregistreerd; we zijn pas accountable als we auditable zijn. Tegelijkertijd verschijnen er tal van publicaties als Fuck de regels en Organizonderen. Maar gaat het bureaucratische tij daardoor nou e´cht keren of komt het voorlopig alleen verder op? In weerwil van positieve verhalen over toekomsten vol inspiratie, vertrouwen en zelfsturing geeft dit boek een kritische reflectie op de veelal eenzijdige betogen over de bureaucratische meet-, controle- en bijsturingspraktijk. Hoe gaat het er echt aan toe in de praktijk? Wat is er uit onderzoek bekend? Wat maak je mee als je uit je lijdzame slachtofferrol stapt en de strijd aangaat om uit de beheerskramp te komen?

Inspiratie
Ap Dijksterhuis

Inspiratie drijft ons voort. Het is het fundament van wetenschap, kunst, literatuur, muziek en andere grote prestaties. Ap Dijksterhuis legt in deze lofzang op misschien wel de mooiste verworvenheid van het brein uit wat inspiratie is, waarom we het hebben, hoe het werkt en hoe we het krijgen. Met recente ontwikkelingen uit de neurowetenschap en psychologie beziet hij inspiratie in samenhang met creativiteit, motivatie, nieuwsgierigheid en de functie van onze hersenen in het algemeen. Mythes worden ontkracht. Inspiratie komt ons niet per ongeluk aanwaaien om dan ineens weer in de mist te verdwijnen. Inspiratie dwing je af, het is de beloning voor eerder geleverde arbeid. Ook is het misleidend om het af te zetten tegen inspanning. Inspiratie en transpiratie horen bij elkaar, het zijn danspartners die elkaar tot grotere hoogte kunnen brengen. Inspiratie is onmisbaar bij het leveren van topprestaties, of het nu een kunstschilder betreft, een schrijver, een wetenschapper, een componist of een topchef. Ten slotte is inspiratie geen voorrecht van een geniale enkeling. Inspiratie krijgt iedereen die daarvoor kiest. Ook jij.

Ap Dijksterhuis (1968) is hoogleraar psychologie, schrijver en een van de invloedrijkste psychologen van Nederland. Eerder schreef hij Het slimme onbewuste, Op naar geluk, De merkwaardige psychologie van een wijndrinker, Wie (niet) reist is gek, Maakt geld gelukkig?, het kinderboek Tussen je oren, Wegwee en de novelle Bart. Van zijn boeken zijn meer dan 200.000 exemplaren verkocht.

Geheimen
Andres Wismeijer

De psychologie van wat we niet vertellen

Verliefd zijn op je buurvrouw, faalangst hebben, seksueel misbruikt zijn, te veel drinken, verborgen homoseksuele contacten onderhouden, een verrassingsreisje plannen voor je partner. Iedereen heeft geheimen: grote of kleine, schokkende of alledaagse. Zaken waar anderen aanstoot aan kunnen nemen, houden we verborgen om afkeuring, straf, hoon of, het ergst denkbare, sociale uitsluiting te voorkomen. De bescherming die een geheim biedt, heeft echter zijn prijs. Zo kunnen geheimen leiden tot piekeren en somberheid. Wat weten we eigenlijk over geheimen? Waarom hebben we ze en voor wie? Hoe houd je iets jarenlang geheim? En klopt het dat geheimen altijd slecht voor je zijn?

Psycholoog Andreas Wismeijer geeft in dit veelzijdige boek, gebaseerd op jarenlang onderzoek, antwoord op al deze vragen. De openhartige interviews, opgetekend door journaliste Mirre Bots, bieden daarnaast een onthullende blik op de mens en zijn geheimen.

lerend organiseren en veranderen
Andre Wierdsma

Om te kunnen voortbestaan is het van groot belang dat organisaties zich blijven ontwikkelen. Lerend organiseren licht toe hoe een organisatie kan blijven leren en innoveren.

Waarom kiezen voor Lerend organiseren?

 • Leert je hoe je een organisatie kan veranderen in een lerende organisatie;
 • bevat de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied;
 • met uitgebreide online ondersteuning.

Met Lerend organiseren leer je hoe een bestaande organisatie verandert in een lerende organisatie. Het studieboek reikt je de benodigde kennis aan door de volgende vragen te beantwoorden: Op welke wijze leren organisaties? Wat is nodig om patronen te doorbreken? Hoe ontwikkel je als organisatie iets nieuws als meer van hetzelfde niet werkt? Welke condities zijn nodig om te kunnen co-creëren? Lerend organiseren is ook beschikbaar als e-book.

Wat is nieuw in de vierde editie van Lerend organiseren? Deze vierde editie is grondig herzien en volledig geactualiseerd. Het bevat de recentste ontwikkelingen op het gebied van lerende organisaties. Ook is het boek, met oog op de studeerbaarheid, nog logischer ingedeeld.

Online ondersteuning Met de code in je nieuwe studieboek heb je twee jaar lang gratis toegang tot het online materiaal bij het boek. Je vindt hier toetsen met feedback, studieadvies, een begrippentrainer en -test, uitwerkingen en antwoorden, figuren en handige links. De toegangscode in het boek is persoonsgebonden en eenmalig te gebruiken.

Conflictmanagement en mediation
Ellen Giebels

Conflictmanagement beschrijft elementaire en recente wetenschappelijke inzichten op een praktische en herkenbare wijze, waarbij ook de culturele context aan bod. Voor een goede analyse van conflictsituaties introduceert Conflictmanagementhet 7-I-model. Vervolgens is er veel aandacht voor praktische strategieën en interventies om conflicten het hoofd te bieden. Als conflicten uit de hand lopen is er vaak een interventie van een derde nodig. Daarom staan dit soort interventies en mediation centraal in het laatste deel van dit boek.

Deze derde editie van Conflictmanagement besteedt extra aandacht aan mediation en interventies. Verder is het boek geactualiseerd: de actuele praktijk rondom conflicthantering en actuele wetenschappelijke inzichten zijn erin verwerkt. Het boek is ook verkrijgbaar als e-book.

Psychologie voor Managers, editie 2023/ 2024

Tijden en locatie

Deze colleges vinden plaats in de periode van 28 september 2023 t/m 23 mei 2024 (uiteraard hebben we bij de programmering rekening gehouden met feestdagen en vakanties). Alle colleges vinden plaats op donderdag van 16.00 tot 19.00 uur. De exacte data vind je onder het kopje Programma. Van 17.15 tot 17.45 uur geniet je van een heerlijk dinerbuffet. Let op: het openingscollege start om 13.00 uur.

Let op! De eerste drie colleges (28 sept. en 5 okt.) vinden plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. De overige negen colleges vinden plaats in Afas Theater, Inspiratielaan 3, 3833 AV in Leusden.

Investering

Je schrijft je in voor alle twaalf colleges in de periode van 28 sept. 2023 t/m 23 mei 2024. Je betaalt € 3.995,- ex. btw. Inbegrepen zijn: boeken, maaltijden, studiemateriaal, parkeerplek (Afas Theater) en drankjes. Bovendien ontvang je een door alle docenten gesigneerd certificaat.