dr. Kilian Wawoe

Dr. Kilian Wawoe deed een jaar lang onderzoek naar werken tijdens én postcorona. Hij en zijn team interviewden meer dan 300 mensen, bestudeerden meer dan 600 wetenschappelijke artikelen over virtuele teams en leidinggeven op afstand en namen meer dan 7000 enquêtes af.

Over dit onderzoek schreef kilian het boek 'Het corporate brein' - samenwerken en het kantoor post-corona. En hij geeft - exclusief bij Focus Learning Journeys de tweedaagse masterclass 'Het corporate brein'. 

Dr. Kilian Wawoe werkte als HR - manager bij de ABN AMRO, liep stuk op de bonuscultuur en promoveerde vervolgens op een proefschrift over 'motiveren en belonen'. Kilian doceert aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is verbonden aan Berenschot en adviseert vanuit zijn eigen praktijk organisaties op met name het gebied van samenwerken, motiveren en belonen.

De stijl van Kilian is aanstekelijk, hij gebruikt en heeft veel humor en tegelijkertijd neemt hij ondersoek zeer serieus. Zijn stijl is ontnuchterend en innovatief

"Als je vijf dagen naar kantoor komt om met een headset op te gaan zitten, dan kun je net zo goed thuis gaan werken."