André Wierdsma

"Voorbeeldgedrag is de enige top-down strategie die écht werkt"

Prof. dr. André Wierdsma is emeritus hoogleraar Organisatie & Co-creatie. Hij doceert op het gebied van management en organisatie met een focus op de organisatorische dynamiek. Zijn gebied van expertise: de lerende organisatie, het beheer van verandering, complexe besluitvorming en groepsdynamica, interdepartementale samenwerking en leiderschap. Andre studeerde organisatie én klinische psychologie.

Sinds 1986 is hij gasthoogleraar aan het China Europe International Business School (CEIBS) te Shanghai. Zijn interesses liggen op de invloed van cultuur op organiseren, veranderen en leidinggeven.

De stijl van andre is zeer bevlogen, zijn enthousiasme is zeer aanstekelijk. Andre heeft een kritische geest met een haarscherp oog voor menselijke dynamiek en de context van organisaties.

Hij is gefascineerd over de mogelijkheden en moeilijkheden van het collectief (h)erkennen en doorbreken van patronen in denken en handelen.

Enkele bekende uitspraken/ quotes van Andre zijn:

"Ik ben omdat wij zijn"

"Betekenisgeving vindt plaats tussen de neuzen en niet tussen de oren"

"Als de ontmoeting ontbreekt in de relatie, verliest de leider zijn gezag"

Emeritaatsrede André Wierdsma

In een overvolle Pfizer-zaal hield prof. dr. André Wierdsma, hoogleraar Organiseren en Co-creëren, op 26 juni 2014 zijn emeritaatsrede op Nyenrode. Die rede had als titel: ‘Vrij-moedig positie kiezen: moreel leiderschap in vloeibare organisaties'.
 

10

"Een bombardement aan levenslessen, fantastisch. Zo oorspronkelijk. Een 10 met een griffel!"

Harry Wijnands Deelnemer 4 april 2023
9

"inspiratie om nog meer in te zetten op het ontdekken en ontwikkelen van relaties"

Caren van de Glind Deelnemer op 4 april 2023