Jos HendriksenJos Hendriksen participeert naast zijn klinische werkzaamheden in het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Als senior onderzoeker is hij betrokken bij meerdere wetenschappelijke onderzoeken naar leerstoornissen in het algemeen en in het bijzonder bij kinderen met neurologische stoornissen.

Verder is hij hoofddocent klinische kinderneuropsychologie bij de opleiding gz-psychologie van RINO Zuid.

Hij was redactielid van het handboek voor ‘Klinische kinderneuropsychologie'.