Focus Conferences is vanaf heden Cedeo erkend! Vooral op de onderdelen ‘Uitvoering' en ‘Opleiders' hebben wij uitzonderlijk hoog gescoord. Uit het onderzoek is gebleken dat het klanttevredenheidspercentage 97,5% is!

Cedeo verleent erkenning voor Maatwerk Bedrijfsopleidingen, Open Bedrijfsopleidingen, Coaching en Bedrijfsadvies. Tijdens het klanttevredenheidsonderzoek heeft Cedeo (opleidings)functionarissen benaderd met een aantal gerichte vragen over hun ervaringen met Focus Conferences. Er is onderzocht hoe zij de samenwerkingsrelatie, de dienstverlening en de prestaties waarderen. Focus Conferences is erin geslaagd de gewekte verwachtingen en gedane beloften daadwerkelijk waar te maken. De hoge mate van tevredenheid onder de ondervraagden over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings- en natraject heeft Cedeo doen besluiten de erkenning toe te kennen. Ook voldoet Focus Conferences aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid.

Hieronder de conclusies uit het rapport van het Klanttevredenheidsonderzoek: 

Opleidingsprogramma
Over het opleidingsprogramma van Focus Conferences laat de meerderheid van de referenten zich positief uit. De referenten noemen de website onder andere: modern, up-to-date, informatief, overzichtelijk en duidelijk. De referenten vinden de brochures onder andere: uitstekend, heel toegankelijk, mooi vormgegeven, heel prikkelend en informatief. 'De brochures zijn van hele goede kwaliteit. We zetten ze bij ons op het intranet.' Ook over de inhoud van de seminars en trainingen zijn de referenten tevreden tot zeer tevreden. Ter illustratie: 'Het aanbod is heel goed en breed en precies gericht op de doelgroep' en 'De inhoud staat duidelijk beschreven en komt overeen met de praktijk.' 

Uitvoering
Alle referenten zijn tevreden of zeer tevreden over de uitvoering van de trainingen en seminars door Focus Conferences. De uitvoering geschiedt conform de afspraken in het trainingsprogramma of het programma van de workshop of seminar. De referenten spreken over inspirerende sprekers, voldoende afwisseling in het programma, interactie met de deelnemers en ruimte voor het stellen van vragen. Alles is heel goed verzorgd.  

Opleiders
Over de trainers en sprekers van Focus Conferences zijn alle referenten goed te spreken, zij roemen de kwaliteit van de sprekers. Ter illustratie: 'Ze luisteren goed naar wat in de samenleving speelt en weten de juiste sprekers te strikken', 'Ze halen mensen met een goede naam binnen' en 'Ik denk dat zij aan de top zitten met hun sprekers.' De referenten spreken over 'bekende namen' en 'goeroes op hun gebied'. Als sterke punten van de trainers en sprekers van Focus Conferences worden door de referenten onder andere genoemd: de didactische kwaliteiten, de deskundigheid, de grote ervaring als spreker en de wijze van presenteren. Een van de referenten geeft aan, dat Focus Conferences heel alert is op het behoud van de kwaliteit van de trainers en sprekers. Hij heeft een keer meegemaakt dat in de evaluatie van de deelnemers de trainer een score zes-en-een-half kreeg. Focus Conferences heeft toen zelf aan de bel getrokken en de deelnemers een alternatief aangeboden.

Natraject
De meeste referenten zijn tevreden of zeer tevreden over het natraject van Focus Conferences. Afhankelijk van de soort training vindt over het algemeen een afsluiting plaats in de vorm van een bewijs van deelname, een certificaat of een diploma. Met de deelnemers vindt na afloop een evaluatie plaats in de vorm van een evaluatieformulier. In het kader van de nazorg geven de referenten aan, dat na afloop van de training, seminar of workshop door Focus Conferences nog vaak aanvullende informatie wordt opgestuurd.

Organisatie en Administratie
Over de organisatie en administratie van Focus Conferences zijn alle referenten goed te spreken. De bereikbaarheid telefonisch en per e-mail noemen de referenten 'uitstekend', 'super' en 'heel goed'. Er wordt snel teruggebeld, als de gewenste medewerker even niet bereikbaar is, en op e-mails wordt heel vlot gereageerd. Gevraagde informatie wordt door Focus snel verstrekt. Een referent vertelt in dit kader, dat informatie ‘bijna dezelfde dag' wordt verstrekt. Afspraken worden door Focus Conferences altijd correct nagekomen en de rekening klopt met de gemaakte afspraken. 

Prijs-kwaliteitverhouding
Over de prijs-kwaliteitverhouding bij Focus Conferences laten de meeste referenten zich positief uit. Deze referenten noemen de prijs 'goed', 'marktconform' en 'aan de hoge kant' en zij vinden de prijskwaliteitverhouding 'in balans', 'in verhouding' en 'prima'. Ter illustratie: 'Het is niet goedkoop maar ze brengen wel kwaliteit in'. 

Tevredenheid opleiding / samenwerking totaal
Alle referenten zijn tevreden of zeer tevreden over de wijze waarop Focus Conferences de trainingen en seminars ten uitvoer heeft gebracht en zij zijn ook goed te spreken over de samenwerking met het instituut. Als sterke kanten van het instituut worden door de referenten onder andere genoemd: de professionele organisatie, de kwaliteit van de seminars en collegereeksen, de kwaliteit van de sprekers, het relatiemanagement, de marketing, de klantgerichtheid en het brede en unieke aanbod aan trainingen.Ter illustratie: 'Ze kijken goed naar wat er in het bedrijfsleven speelt en hun sprekers zijn ter zake kundig. Ook de afwisseling in sprekers is goed. Ze hebben bijvoorbeeld Louis van Gaal en daarnaast een of andere goeroe als spreker' en 'De dynamiek van de presentatie vind ik heel goed. Het is inhoudelijk sterk en van hoog niveau'. Het wordt ook educatief goed gebracht' en 'De organisatie ziet er ‘gelikt' uit'. De klant voelt zich echt welkom. De organisatie is heel klantvriendelijk en de onderwerpen zijn sterk.' 

Alle referenten zijn bereid om Focus Conferences aan te bevelen aan anderen en een aantal van hen heeft dit ook al gedaan.