Janneke Oostrom

“Er zou meer samenwerking moeten komen tussen psychologen en computerwetenschappers. AI kan helpen om het werving- en selectieproces eerlijker te maken.”

Janneke Oostrom is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie en voorzitter van het departement Sociale Psychologie bij de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Haar leeropdracht omvat multidisciplinaire vraagstukken rondom gelijkheid, diversiteit en inclusie op de werkvloer en het maatschappelijk verantwoord gebruik van nieuwe technologie in werving, selectie en assessment.

Na haar Master in Arbeids- en Organisatiepsychologie te hebben behaald in 2015 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is zij haar carrière begonnen als testontwikkelaar bij Van der Maesen & Koch HRM-advies. Na 2 jaar is zij teruggekeerd naar de EUR om haar PhD te behalen en haar carrière voort te zetten als Universitair Docent. Tussen 2012 en 2018 was zij Universitair Docent bij de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam, eerst bij de afdeling Sociale & Organisatiepsychologie en later bij de afdeling Management & Organisatie. Tussen 2019 en 2023 was zij Universitair Hoofddocent bij de afdeling Management & Organisatie, waar ze tevens adjunct-hoofd was van de sectie HRM en Organisatiegedrag en de opleidingsdirecteur van de MBA in International Business.

Het onderzoek van Janneke Oostrom is gericht op de werving en de selectie van personeel. Binnen dit onderzoeksgebied, richt ze zich op onderwerpen als situationele beoordelingstests, impressiemanagement en diversiteit en inclusie.

Haar onderzoek is gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften, waaronder Psychological Bulletin, Journal of Applied Psychology, Personnel Psychology, The Leadership Quarterly, Journal of Vocational Behavior, Journal of Research in Personality en Journal of Experimental Social Psychology

Ze is een van de redacteurs van het tijdschrift International Journal of Selection and Assessment en ze zit in de redactieraad van de tijdschriften Journal of Business and PsychologyJournal of Personnel Psychology en Personnel Assessment and Decisions.

9

Ervaren selecteur, wees op je hoede...!

Wiel Kec Deelnemer 9 mei 2023
9

"Een goed verhaal waar je niet op zit te wachten (maar wél moet horen / weten)"

Niek Sauter Deelnemer 9 mei 2023
7

"Wetenschap vs. intuïtie. Auw! dat leert nieuwe dingen, daar kom ik voor"

Fred Raasveldt Deelnemer 9 mei 2023
9

"Zeer boeiend, ook wel 'schokkend', maar dan wel in de goede zin van het woord"

Albert Bijma Deelnemer 9 mei 2023
9

"Janneke heeft veel enthousiasme over haar onderwerp, veel kennis uiteraard en ze brengt dit college met humor en op een begrijpelijke manier"

Eline de Jong Deelnemer 9 mei 2023
8

"Nieuwe kennis over de voorspellende waarde van gedrag, zeer waardevol!"

Eveline Vogelsang Deelnemer 9 mei 2023