Dezer dagen werken we massaal thuis. Er zijn verschillende inzichten of thuiswerken onze productiviteit verhoogd of juist verlaagd. Een ding is zeker, we vinden het over het algemeen minder prettig dan vaak wordt gedacht. Dat zit zo. 

Wie motivatie op het werk wil begrijpen komt al gauw terecht bij de zelf-determinatietheorie. De basisbehoeften op het werk zijn, autonomie, professionele groei en verbondenheid. Die laatste wordt ook nog wel eens ingevuld met zingeving ('purpose') maar dat is een onterechte draai die Daniel Pink, die deze theorie aan het grote publiek heeft verkocht in zijn boek Drive, eraan heeft gegeven. We willen ons werk naar eigen inzicht invullen, groeien en verbonden zijn met anderen. Thuiswerken scoort goed om het eerste deel, maar slecht op de twee anderen. Wie thuiswerkt kan immers zelf invulling geven aan de dag en tussendoor bijvoorbeeld boodschappen doen (of hamsteren). Maar groei en verbondenheid zijn minder zonder mensen om je heen. Een van de kenmerken van werk is dat je leert van de mensen om je heen. Ze stellen vragen, dagen je uit. Thuis valt dat helemaal weg.

Maar er is nog iets. Een moeder van 4 kinderen vatte haar taak als moeder ooit een voor me samen toen ik op het punt stond om vader te worden: kinderen willen dat je kijkt als ze handstand doen. Recent onderzoek aan mijn universiteit laat hetzelfde zien: Medewerkers willen nadrukkelijk gezien worden. Ook als ze thuis werken. Het gevaar van thuiswerken is dat (je het idee hebt dat) niemand ziet wat je doet. 

Hierbij een paar tips voor thuiswerkers: laat je collega's merken dat je hun werk waardeert. Keur bijvoorbeeld geen werk van anderen goed zonder dat je uitlegt wat er goed aan is. We hebben allemaal wel eens een stuk van 5 pagina's geschreven waar een collega zonder enige opmerking van zei dat het goed was. Een zacht stemmetje zei dan waarschijnlijk "heeft hij/zij het wel gelezen", of nog erger "doet dit stuk er eigenlijk wel toe"? Kortom werk op afstand met elkaar samen volgens het principe van een beroemd artikel uit de Harvard Business Review: Your employees want the negative feedback you hate to give (klik hier om het oorspronkelijke artikel te lezen). Probeer het eens.

Take care, Kilian

PS - De geïnteresseerden in de meest recente wetenschappelijke inzichten op dit gebied wijs ik ook graag op het onderzoek dat Ella Hafermalz hierover deed op de VU:

https://www.vu.nl/nl/nieuws-agenda/nieuws/2020/jan-mrt/25-05-big-brother-op-de-werkvloer.aspx

Meer leren van Kilian Wawoe? Kilian spreekt voor Focus Learning Journeys in de college reeksen: