Is je werk je passie?

Uit de antwoorden die ze gaven bleek het volgende. Voor ongeveer een kwart is hun werk inderdaad hun passie. Voor nog eens een kwart is werk een interessant deel van hun leven maar niet echt een passie. Voor de resterende circa 50% is hun werk gewoonweg niet hun passie, maar ‘je moet nu eenmaal werken om (goed) te kunnen leven'. Sommigen vinden hun passie elders, in een hobby of sport of andere zaken.
Maar nogal wat managers hebben zich, zoals zoveel mensen, nooit afgevraagd of durven afvragen waar hun passie ligt. Laat staan hun passie te volgen. Dat het hebben en volgen van een passie cruciaal is voor onze persoonlijke ontwikkeling en levensgeluk wordt duidelijk uit de meest geaccepteerde definitie ervan: passie is een positief, intens gevoel dat je ervaart voor een activiteit die diepgaand betekenisvol is voor jou als persoon. Als je dat nergens voor ervaart of als je dat wel ergens voor ervaart maar daarvoor niet durft uit te komen – je bang bent te falen, je leven al te zeer op z'n kop te zetten, boven het maaiveld uit te steken, je belachelijk te maken – dan dreigt je leven op een cruciaal punt te mislukken.
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat waar mensen op hun sterfbed het meeste spijt van hebben ‘m precies hierin zit: ‘ik wilde dat ik de moed had gehad om trouw te blijven aan mijn eigen dromen, in plaats van te leven zoals anderen van mij verwachtten of verlangden'. Het gaat hier om vragen als: heb je durven onderzoeken waar je passie ligt, daarvoor durven uitkomen en die volgen? En zo niet, waarom niet? Niet alleen is er niets dat zoveel energie en liefde voor een bepaald doel en activiteit geeft als passie. Maar je passie, de leidend droom in je leven, definieert je ook als mens. Waar je helemaal voor gaat, maakt wie je bent. Maakt je een heel mens. Daarom is er weinig zo belangrijk als je passie te vinden. Dat doe je door er actief naar op zoek te gaan. Dat betekent: stop met zoveel mogelijk te leven op basis van gewoontes, stel je regelmatig aan ongewone situaties bloot, doe af en toe gek, verras jezelf en anderen bij tijd en wijle. Alleen zo kun je een glimp opvangen van wat je ook zou kunnen zijn. Zo'n glimp is een moment waarop een passie geboren kan worden. Voor al diegenen die de schoen past, daarom deze marsorder voor een gelukkiger 2023: zoek, vind en volg je passie.

Gerelateerde programma's