Door Patrick van der Pijl
In de 5 jaar na de lancering van het Business Model Canvas bleek dat de gebruikers (nog) meer tools en vaardigheden wilden. Die zijn nu samengebracht in Patrick van der Pijls Ontwerp Betere Business. Een preview
.

In de wereld om je heen – en in je bedrijf – word je voortdurend geconfronteerd met onzekerheden. Onzekerheid geeft veelal geen prettig gevoel. Echter, binnen die onzekerheid zijn er legio mogelijkheden om game changing business te ontwerpen. Deze liggen voor het oprapen als je leert deze te ontdekken en weet te verzilveren. Om dit alles te doen moet je design heel consequent inzetten – dus je nieuwe tools, vaardigheden en mindset gebruiken – als leidraad voor businessbeslissingen en -uitkomsten, en niet om alleen de executie van dag tot dag (business as usual) aan te sturen.

Na mijn zelfpublicatie van Business Model Generatie (2010) in samenwerking met Alex Osterwalder heb ik meer dan 500 bedrijven en start-ups wereldwijd geholpen met het Business Model Canvas. Direct zag ik dat er nog andere behoeften niet waren ingevuld. Men wilde een duidelijk proces; wat zijn de stappen van a tot z? Wat moet ik nu doen? Men wilde nog meer tools; kan ik mijn visie uitwerken? En men wilde nieuwe vaardigheden; hoe stel ik mijn klanten de juiste vragen? Na 5 jaar intensief gebruik en onderzoek heb ik in het boek Ontwerp Betere Business deze tools en vaardigheden samengebracht aan de hand van echte gebruikerservaringen. Ik zal je kort iets vertellen over het proces (de double loop), de vaardigheden en de case studies.

De double loop is gebaseerd op een simpele observatie: elk idee, product, project, bedrijf of verandering begint met een uitgangspunt, een zogenaamde visie. Dit uitgangspunt kan op feiten of op aannames gebaseerd zijn. Wat je uitgangspunt ook is, als je het gebruikt voor het creëren van blijvende verandering, vereist dat werk, een beweging en focus naar je doel. De double loop houdt rekening met je uitgangspunt, en brengt tegelijkertijd nauwkeurigheid en continuïteit aan in het designproces. Dat betekent dat je uitgangspunt altijd wordt onderbouwd door ‘begrijpen' en dat dat begrijpen nieuwe ideeën oproept, waardoor je uitgangspunt weer verder verbetert. Deze ideeën worden uitgewerkt in prototypes, en gevalideerd om hun effectiviteit te testen en te meten. Hierdoor word je uitgangspunt weer verder onderbouwd, waardoor je je ideeën met succes kunt uitvoeren.

In Ontwerp Betere Business wordt het designdenken toegepast voor strategie en innovatie. Je kunt eigenlijk wel spreken over een nieuw DNA dat vandaag binnen ondernemingen vereist is om met onzekerheid om te gaan. Dus, wat is nu eigenlijk een betere business? Een betere business is een business die de mens centraal stelt en designtools, praktijken en processen met elkaar verbindt. Zo heb ik geleerd dat er nieuwe vaardigheden belangrijk zijn geworden. Omdat er zoiets als ‘beste oplossing' niet meer bestaat gaat het minder om een expert rol maar meer om een faciliterende rol. Kun jij als ‘ontwerper' een team helpen door de double loop te gaan. Ben je in staat om een klantsafari te organiseren waarbij je (potentiële) klanten observeert? Kun je gedurende de reis verhalen vertellen die anderen zullen inspireren? Kun je zelf prototypes maken van je ideeën? Kun je experimenten opzetten om de belangrijkste aannames te valideren?

In Ontwerp Betere Business wilde ik belangrijke strategische denkers en doeners als Steve Blank, Ash Maurya, Rob Fitzpatrick, Nancy Duarte en Alex Osterwalder samenbrengen. Welk van hun tools en inzichten kun je snel en eenvoudig toepassen? Daarnaast wilde ik je kennis laten maken met de gebruikers van deze tools. Wie zijn dit? Wat kenmerkt hen? Wat zijn de successen die zij hebben behaald? Hoe gebruiken zij het gereedschap? Wat kun je van hen leren? Je ziet hier voorbeelden van grote ondernemingen als ING, Audi & Autodesk maar ook start-ups van Denemarken tot Australië.

En waarom moeten we dit nu dan allemaal doen? Goede vraag. Het helpt je kijken vanuit andere perspectieven en zo snel en slim structureel andere oplossingen te vinden die uiteindelijk allemaal bij de klant beginnen.

Geïnteresseerd?
Download dan nu alvast de boekpreview (PDF)!

Patrick van der Pijl is CEO van Business Models Inc., een internationaal adviesbureau voor strategie en businessmodel innovatie. Hij is de producer van de bestseller Business Model Generatie, en een van de auteurs van Ontwerp Betere Business. En op 4 en 5 oktober geeft hij een tweedaagse masterclass 'Business Model Innovatie'.