In de slimme, verbonden wereld staan ondernemingen voor tien belangrijke strategische keuzen. Michael Porter en zijn collega James Heppelmann bekijken in dit artikel hoe slimme, verbonden producten het werk van bijna elke functie binnen de productieonderneming verandert. Functiegrenzen verschuiven er ontstaan nieuwe functies.

We betreden een tijdperk waarin producten evolueren tot intelligente, verbonden apparaten, die steeds vaker functioneren binnen een breder systeem. De consequenties voor de functies en structuur van productieondernemingen zullen ingrijpend zijn.

Slimme thermostaten sturen steeds meer apparaten in huizen aan en koppelen de gebruiksgegevens daarvan terug naar de fabrikanten. Intelligente, in netwerken gekoppelde industriële machines coördineren en optimaliseren werk geautomatiseerd. Auto's streamen permanent data naar hun makers over hun werking, locatie en omgeving en ontvangen software-updates die hun prestaties verbeteren en problemen oplossen voordat die daadwerkelijk optreden. Producten blijven gewoon verder ontwikkeld worden lang nadat ze in gebruik zijn genomen. De relatie van een onderneming met haar producten – en de gebruikers ervan – wordt continu en open-eind. Data, gegenereerd door het product zelf, zijn daarbij de key resource – en de as waar alles omheen draait. Als deze (gebruiks)data worden geïntegreerd met andere data (zoals onderhoudsgeschiedenissen, voorraadlocaties, commodityprijzen of verkeerspatronen), neemt de waarde ervan nog veel en veel meer toe.

In een eerder Harvard Business Review-artikel (november 2014) hebben strategiegoeroe Michael Porter en zijn collega James Heppelmann uitgebreid besproken welke – externe – gevolgen slimme, verbonden producten hebben op het gebied van bedrijfstakstructuren, concurrentie en strategie. In dit vervolgartikel kijken zij wat de interne implicaties zijn: hoe de aard van zulke producten het werk van bijna elke functie binnen de productieonderneming verandert. De kernfuncties van de onderneming worden geherdefinieerd, de coördinatie over de functies heen wordt veel intensiever en er ontstaan ook geheel nieuwe functies. Dit alles blijft niet zonder gevolgen voor de klassieke organisatiestructuur van fabricerende bedrijven. Porter en Heppelmann denken dat momenteel de meest substantiële verandering in de producerende onderneming gaande is sinds de tweede industriële revolutie meer dan 100 jaar geleden.

De krachtige nieuwe data die beschikbaar komen voor bedrijven zorgen, samen met de nieuwe configuraties en capaciteiten van slimme, verbonden producten, voor herstructurering van de traditionele bedrijfsfuncties. De transformatie begint bij productontwikkeling en breidt zich uit naar de hele waardeketen, tot en met after-salesservice aan toe. Daarbij verschuiven functiegrenzen en ontstaan nieuwe functies.

De strategische implicaties
In de slimme, verbonden wereld staan ondernemingen voor tien belangrijke strategische keuzen. Deze keuzen hebben een grote impact op elke activiteit in hun waardeketen:
1. Voor welke set capaciteiten en features van slimme, verbonden producten moet het bedrijf gaan?
2. Hoeveel onderliggende functionaliteit (software) moet in het product worden gebouwd en hoeveel moet in de cloud draaien?
3. Moet het bedrijf gaan voor een open systeem of een gesloten systeem?
4. Moet het bedrijf de hele set capaciteiten en de hele infrastructuur van slimme, verbonden producten zelf ontwikkelen of moet het dingen uitbesteden aan toeleveranciers en partners?
5. Welke data moet het bedrijf verzamelen, vastleggen en analyseren om de waarde van zijn aanbod te maximaliseren?
6. Hoe managet het bedrijf het eigendom van en de toegangsrechten voor zijn productdata?
7. Moet het bedrijf distributiekanalen of servicenetwerken geheel of deels overslaan?
8. Moet het bedrijf zijn businessmodel veranderen?
9. Moet het bedrijf in de databusiness stappen door zijn productdata te gelde te maken via verkoop aan externe partijen?
10. Moet het bedrijf zijn scope uitbreiden?

Lees het hele artikel in Management Executive door het hier te downloaden (pdf).